Uniscrap

Om verksamheten

IMG_3898Uniscrap Sverige AB är ett fristående dotterföretag till Uniscrap A/S i Danmark. Båda företagen ingår som en del i den tyska återvinningskoncernen Scholz A/G som är en av världens fem största återvinningsföretag.Verksamheten i Skillingaryd startade 2009.

Vårt mål är att vi skall vara er lokala återvinnare av järnskrot och metaller, att på ett miljömedvetet sätt se till att gamla metaller återförs in i produktionskedjan och får nytt liv.    Allt detta i ett nära samarbete med våra leverantörer med god service.

Vi hjälper er även gärna med att hitta helhetslösningar på övriga typer av avfall som wellpapp, trä, brännbart och farligt avfall, samt åtar oss stora som små rivningsarbeten.       I båda fallen samarbetar vi med andra lokala aktörer.

Nilkas Lastbil